התנגדות לצו קיום צוואה

צו קיום צוואה הוא צו המונפק ע”י משרד הרשם לענייני ירושה במטרה לתת תוקף של פסק דין לצוואה חוקית שהשאיר אחריו המנוח. הצו מונפק כ-14 יום לאחר פרסום בעיתונות וברשומות את דבר הגשת הבקשה. במהלך 14 ימים אלה, קיימת זכות לבעלי עניין להגיש התנגדות לצו קיום צוואה.

מהי התנגדות לצו קיום צוואה?

התנגדות לצו קיום צוואה, כשמה כן היא, מבקשת לעכב או לבטל קיום של צוואה אודותיה הוגשה בקשה למשרד הרשם לענייני ירושה. אם הבקשה מתקבלת, עובר הדיון לבית המשפט לענייני משפחה לצורך קביעת תקפות הצוואה שהוגשה.

מי יכול להגיש התנגדות לצו קיום צוואה?

מותר לכל אדם להגיש התנגדות לקיום צוואה, ובלבד שמתקיימים התנאים הבאים:

  • ההתנגדות הוגשה בתוך 14 יום מפרסום הגשת הבקשה לצו קיום צוואה
  • קיימת עילה צודקת להתנגדות. עילות צודקות כוללות:
  • מגיש ההתנגדות מחזיק בידיו צוואה מאוחרת מזו שהוגשה עבורה בקשה לצו קיום צוואה
  • נפלו פגמים מהותיים או צורניים בצוואה 
  • הצוואה מזויפת או לא תקפה מסיבות אחרות המפורטות בחוק
  • יש יסוד להאמין שהצוואה נכתבה תחת השפעה של לחץ או איומים על המנוח

מתי מגישים התנגדות לקיום צוואה?

כאמור, הגשת התנגדות לצו קיום צוואה חייבת להיעשות בתוך 14 ימים מיום פרסום דבר הגשת הבקשה לצו קיום צוואה, וכל אדם יכול לעשות זאת כאשר העילות הרשומות מעלה מתקיימות. עם זאת, אחד התרחישים הנפוצים ביותר להגשת התנגדות הוא כאשר עולה חשש אמיתי שאחד היורשים השפיע על המנוח לשנות את צוואתו באמצעות לחץ, מרמה או איומים. מקרים כאלו אינם נדירים ומערבים לרוב צאצא שסעד את המנוח סמוך לזמן מותו. אולם קיימים מקרים בהם עובדים זרים או שכנים השפיעו על מוריש מבולבל ומבוגר לשנות את צוואתו ללא ידיעת שאר היורשים.

במקרה שעולה חשש אמיתי לעיוות רצון המוריש תוך שימוש במצבו הקוגנטיבי הבעייתי או תוך שימוש באמצעי לחץ או איומים, וכן במקרה שאחד היורשים היה בחדר יחד עם המוריש בעת כתיבת הצוואה – חשוב לפנות לעורך דין צוואות בהקדם האפשרי על מנת להגיש את ההתנגדות לפני תום הזמן להגשת ההתנגדות. במקרה שעולה חשש להשפעה בעייתי שכזו עוד בימי חייו של המנוח, חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין ירושות במהירות האפשרית כדי למנוע את ההונאה או כדי שיוותר לו זמן מספק לאסוף ראיות להונאה. 

השאירו פרטים לקביעת פגישת ייעוץ חינם
Call Now Button דילוג לתוכן